Főooldal
A Menő Menza projekt hatásai

A Menő Menza projekt hatásai

Rövid távú hatás a közvetett és közvetlen környezetre:

 • a célcsoport tagok a projekt futamideje alatt folyamatosan az egészség fontosságáról, a kiegyensúlyozott táplálkozásról fognak hallani, így az beépül mindennapjaikba
 • a célcsoport tagok a rendezvények alatt olyan ételekkel, italokkal, egészségtudatos módszerekkel találkoznak, melyeket a hétköznapjaikban is könnyen hasznosíthatnak
 • Az egészségtudatos fogalmak, értékek rögzülnek a projekt kreatív és csoportos tevékenységei által.
 • A foglalkozások, csoportmunkák, vetélkedők önállóságra és csapatjátékra egyaránt, illetve döntésképességre és tudatosságra nevel.
 • A konstrukció lehetőséget teremt azon készségek és ismeretek elsajátítására, amelyek szükségesek a testi-lelki egészséget biztosító életmód kialakításához és a mások jó közérzetéről való gondoskodáshoz.

Hosszú távú hatás a közvetett és közvetlen környezetre:

 • csökken az egészségügyi problémával küzdő célcsoport tagok aránya
 • a célcsoport tagjai olyan információkkal találkozhatnak a programokon, melyeket hosszú távon hasznosíthatnak életük során
 • a dietetikus folyamatos rendelkezésre állásának köszönhetően a vele konzultáló diákok, szülők és más felnőtt célcsoport tagok elsajátíthatják az öngondoskodás képességének fejlesztésére irányuló életvezetést
 • A célcsoport fiatal tagjainak szemléletmódja javulni fog és a programok olyan valódi értékekkel látják el őket, melyek képesek hozzájárulni az egészséges életmód rögzüléséhez. Az egészségtudatossággal kapcsolatos ismereteikkel egy időben fejlődik mindennapi kreativitásuk, problémamegoldó és kombinációs készségük, csapatmunkára való hajlamuk, mely hozzájárul az egészséges gondolkodásuk fejlesztéséhez, formálásához.
 • A programjaink segítik a közösségi magatartás kialakulását, a társadalmi beilleszkedést, különféle korcsoportok közötti párbeszéd erősítését.
 • A pályázat hatása egyúttal a tanórán kívüli programokkal a gyermekek társas és szociális kompetenciáinak, valamint koncentrációs képességeinek fejlesztése, emellett tanulási, problémamegoldó és döntési kompetenciáik erősítése. A konstrukció hozzájárul a felelős állampolgárrá válás folyamatainak előmozdításában felelősségvállalásra, a megfelelő értékrend kialakítására és magatartásformák megválasztására való felkészítés és az önkéntesség elterjesztése által.

A projekt várt hatásának vizsgálata:

 • az egészségtudatosság szolgálatában álló módszertani eszköztár gazdagodik
 • a projekt programjainak témakörei révén hozzájárul a közegészségügyi helyzet javulásához