Főooldal
Menő Menza!

Menő Menza!

A kedvezményezett neve

Rátky Szent József Alapítvány a Debreceni Szent József Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégiumért

A projekt címe:

MENŐ MENZA a Szent József Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégiumban

A szerződött támogatás összege: 13 360 582 FT

A támogatás mértéke (%-ban): 100 %

A projekt tartalmának bemutatása: 

 • az egészséges életvitelhez szükséges tudás és készségek elsajátításának a hatékony támogatása, ezzel az egészségmegőrzés, betegségmegelőzés érdekében a gyermekek étkezési kultúrájának, étkezési körülményeinek javítása, a várható élettartam és az egészségben eltöltött életévek számának növelése
 • a célcsoport egészségtudatosságának növelése és az egészség fejlesztése
 • a célcsoport egészségének fejlesztése, a helyes táplálkozás elősegítése, a fizikai aktivitás növelése a lelki egészség erősítését célzó intézkedéseken keresztül
 • a diákok szüleinek, a pedagógusoknak és minden ­­- a projektben résztvevő – felnőtt egészségfejlesztése is, a gyermekek mellett
 • az egészségkultúra fejlesztése

 

A projekt befejezési dátuma: 2019.03.31.

A projekt azonosítója: EFOP-1.8.5-17-2017-00388

KÖSZÖNJÜK A MAGYAR ÁLLAM ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁT!

 

 

Intézményünk 2018. április 1-től valósítja meg a Menő menza – Projektünk célja az egészséges életvitelhez szükséges tudás és készségek elsajátításának a hatékony támogatása, ezzel az egészségmegőrzés, betegségmegelőzés érdekében a gyermekek étkezési kultúrájának, étkezési körülményeinek javítása, a várható élettartam és az egészségben eltöltött életévek számának növelése. Célunk továbbá diákjaink egészséges táplálkozáshoz szükséges tudásának és készségek megszerzésének támogatása a szülők bevonásával, illetve a gyermekek intézményi étkeztetésének tárgyi körülményeinek javítása. A Rátky Alapítvány a Szent József Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium támogatása érdekében jött létre. Az iskola Pedagógiai Programjában kiemelt szerepet kap az egészségfejlesztés. Az átlagosnál nagyobb figyelmet fordítunk az egészségnevelési kérdésekre. Hitünk szerint a test nem más, mint a lélek temploma, ezért az egészség megőrzése nem pusztán fizikai-lelki szükséglet, hanem spirituális feladat. Ennek érdekében számos programot, rendezvényt szervezünk, ahol a mozgás, rendszeres testedzés, játéklehetőség szerepet kap. Tudatosan készítjük fel diákjainkat egészségünk érdekében a helyes táplálkozási szokások kialakítására, segítjük a tanulókat a testi és a lelki egészség harmóniájának megteremtésében, az egészséges életmód kialakításában és megtartásában.  Közvetlen célunk, hogy fejlesszük az életvezetési képességüket, tudatosítsuk a tanulók felelősségérzetét egészségük megőrzéséért. 

 

A projekt átfogó céljai

 • az egészséges életvitelhez szükséges tudás és készségek elsajátításának a hatékony támogatása, ezzel az egészségmegőrzés, betegségmegelőzés érdekében a gyermekek étkezési kultúrájának, étkezési körülményeinek javítása, a várható élettartam és az egészségben eltöltött életévek számának növelése
 • a célcsoport egészségtudatosságának növelése és az egészség fejlesztése
 • a célcsoport egészségének fejlesztése, a helyes táplálkozás elősegítése, a fizikai aktivitás növelése a lelki egészség erősítését célzó intézkedéseken keresztül
 • a diákok szüleinek, a pedagógusoknak és minden ­­- a projektben résztvevő – felnőtt egészségfejlesztése is, a gyermekek mellett
 • az egészségkultúra fejlesztése

 

Részcélok:

 • Az intézményünkben tanuló diákok egészséges táplálkozáshoz szükséges tudása és készségei megszerzésének támogatása a szülők bevonásával
 • A gyermekek intézményi étkeztetésének tárgyi körülményeinek javítása

 

A projekt konkrét céljai:

 

 • Legalább 10 ismeretterjesztő program megvalósítása az egészséges táplálkozás jegyében
 • Legalább 10 szemléletformáló program megvalósítása az egészséges táplálkozás, életmód népszerűsítése érdekében
 • A meglévő ivóvízvételi helyek folyamatos biztosítása a projekt teljes időszaka alatt.
 • Az iskolai étkezéshez szükséges eszközfejlesztés az egészséges táplálkozás, és az étkezési kultúra fejlesztése érdekében.